Ukončení příjmu žádostí o dotaci z PRV

22. 3. 2023

V úterý 21. 3. 2023 byla uzavřena 7. výzva pro příjem žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Nyní bude následovat administrativní kontrola projektů a jejich hodnocení.

Seznam projektů přijatých v 7. výzvě z Programu rozvoje venkova: http://www.mashlinecko.cz/_uploads/content/648/seznam-prijatych-projektu-7.-vyzva-prv-2023.pdf