7. výzva MAS Hlinecko z Programu rozvoje venkova byla vyhlášena

17. 2. 2023

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky, malé a střednípodniky, obce a nestátní neziskové organizace mohou žádat o dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny Hlinecko.

Žadatelé mohou registrovat své projekty ve Fichi 3 od 6. března do 21. března 2023. Je možné požádat o finanční podporu zejména na záměry v oblasti pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost . 

Bližší informace naleznete na webu MAS: http://www.mashlinecko.cz/__2019/vyzvy-prv-7

Podané projekty následně projdou kontrolou, případně doplněním. Poté se před Výběrovou komisí MAS Hlinecko uskuteční veřejná prezentace jednotlivých projektů samotnými žadateli.

Projekty žadatelů budou ve věcném hodnocení Výběrovou komisí následně obodovány podle předem známých kritérií. Vybrané projekty budou doporučeny Představenstvem MAS Hlinecko k financování na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) v termínu do 19. května 2023.

Vyzýváme zájemce o podání žádosti o dotaci, aby svoje projekty z důvodu souladu se strategií CLLD, telefonicky, písemně (emailem), či po předchozí domluvě osobně konzultovali v kanceláři naší MAS.

Kancelář Místní akční skupiny Hlinecko, z. s.: Komenského 187, 539 01 Hlinsko
Kontaktní osoba: Jana Mrkvičková, tel.: 723 168 030, e-mail: mrkvickova@mashlinecko.cz