Ukončení příjmu žádostí o dotaci z PRV

22. 3. 2022

V pondělí 21. 3. 2022 byla uzavřena 6. výzva pro příjem žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Těší nás velký zájem o podání projektů z řad obcí, spolků, ale i podnikatelů. Nyní bude následovat administrativní kontrola projektů a jejich hodnocení.

Seznam projektů přijatých v 6. výzvě z Programu rozvoje venkova: http://www.mashlinecko.cz/_uploads/content/615/seznam-prijatych-projektu-6.-vyzva-prv-2022.pdf