Připravujeme vyhlášení 6. výzvy PRV

19. 11. 2021

MAS Hlinecko připravuje vyhlášení 6. výzvy PRV (únor/březen 2022). Vyhlášení výzvy předchází změna Programového rámce PRV ve Strategii SCLLD, která spočívá ve výběru podporovaných oblastí (fichí) a stanovení výše alokací pro jednotlivé fiche. Na základě průzkumu v regionu ohledně zájmu o realizaci projektů bylo dne 18. listopadu 2021 Představenstvem MAS rozhodnuto, že bude vyhlášena celá alokace PRV ve výši 6,3 mil. Kč, kterou má MAS k dispozici a bude rozdělena do následujících fichí:

 

foto