Proběhly objížďky Výběrové komise - projekty 5. výzvy PRV

21. 5. 2021

Dne 20. května 2021 od 15:30 hodin proběhly objížďky, tzn. kontroly na místě realizace projektů přijatých v 5. výzvě Programu rozvoje venkova. Během kontrol zástupci žadatelů krátce představili své projekty členům Výběrové komise, kteří ověřili současný stav a informace uvedené v žádostech o dotaci před samotnou realizací projektů.

Galerie