Harmonogram objížděk Výběrové komise - projekty 5. výzvy PRV

14. 5. 2021

Dne 20. května 2021 od 15:30 hodin se uskuteční objížďky Výběrové komise, tzn. kontroly na místě realizace projektů přijatých v 5. výzvě PRV. Tyto kontroly jsou určeny k ověření současného stavu a informací uvedených v žádosti o dotaci před realizací projektu.

Během těchto kontrol představí zástupci žadatelů na místech realizace projektů krátce své projekty členům Výběrové komise.

 

 

Přílohy: