5. výzva MAS Hlinecko z Programu rozvoje venkova byla vyhlášena

22. 3. 2021

Od 24. března do 22. dubna 2021 mohou obce nebo svazky obcí žádat o finanční podporu na své záměry v těchto oblastech:

Bližší informace naleznete na webu MAS: http://www.mashlinecko.cz/__2019/vyzvy-prv-5

Všechny zájemce o dotace zveme na úvodní školení, které se uskuteční formou webináře 23. března 2021 od 14 do 16 hodin. Kliknutím sem se připojíte ke schůzce

Účastníkům webináře bude vysvětlen postup podávání žádosti a příloh a možnosti jednotlivých opatření. Podané projekty následně projdou kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí ze strany kanceláře MAS Hlinecko. Po seznámení se s projekty uskuteční Výběrová komise MAS Hlinecko obhlídky jednotlivých míst realizace a následně budou projekty hodnoceny podle předem známých kritérií, které jsou podle jednotlivých záměrů zveřejněny ve fichi 7. Vybrané projekty budou doporučeny Představenstvem MAS Hlinecko k financování na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) v termínu do 16. června 2021. 

Kancelář MAS Hlinecko

Přílohy: