MAS vybrala projekty v dotačním titulu MALÝ LEADER 2021

17. 12. 2020

V tabulce níže je uveden seznam projektů podaných do výzvy Malý LEADER 2021, které na základě předem daných kritérií vybrala Výběrová komise MAS.

foto