Naučná stezka Františka Kavána

Dotační zdroj: Program obnovy venkova Pardubického kraje 2022

Výše dotace: 210 000,- Kč (70 % dotace, 30 % spolufinancování MAS)

Termín realizace: 6/2022 – 9/2022

 

MAS Hlinecko získalo v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje dotaci v celkové výši 210 000,- Kč na vytvoření naučném stezky o životě a díle významného místního malíře Františka Kavána, která povede z Betléma v Hlinsku až do areálu skanzenu na Veselém kopci.

 

Stezka se začala připravovat v červnu a byla dokončena v září 2022. Slavnostní otevření proběhlo 10. 9. 2022. V rámci projektu bylo pořízeno šest naučných tabulí, čtyři dřevěné lávky a jedno odpočinkové místo. Naučná stezka vede po značené zelené značce a Turistické informační centrum Hlinsko k tomu vytvořilo propagační materiál s mapou. Na přípravě a realizaci stezky se dále podílelo město Hlinsko, Muzeum Hlinsko, Klub českých turistů, Muzeum v přírodě Vysočina a Lada Leszkovová.

 

Více informací lze také nalézt zde: http://www.mashlinecko.cz/__2019/news_detail?id=1482.