MASka podpořila letní kempy pro děti

MAS Hlinecko uspěla s žádostí na finanční podporu kempů pro děti v regionu, díky níž během letních prázdnin proběhlo v Hlinsku, Včelákově a Pokřikově celkem deset kempů. Díky dotaci se mohlo 170 dětí školního věku zdarma zúčastnit pobytových nebo příměstských kempů. Cílem projektu bylo posílení sociálních vztahů mezi vrstevníky, které byly omezeny uzavřením škol kvůli pandemii COVID-19. Z dotace 450 000 Kč byla hrazena odměna pro vedoucí, občerstvení, výlety a další nutné výdaje.

Věříme, že jsme podporou kempů pomohli mládeži k návratu do normálního života. Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Galerie