Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Popis služby:

Služba:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Mateřská organizace: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Chotovice 31, 570 01 Litomyšl
Adresa služby: Erbenova 730, 539 01 Hlinsko
Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Nabízené činnosti:

Organizace poskytuje sociální, vzdělávací a terapeutické služby rodinám s dětmi. Ve spolupráci s rodinou se snaží předcházet umísťování dětí mimo jejich vlastní rodinu. Pomáhá rodinám zvládnout nepříznivou sociální situaci.

Pomáhá např.

  • se zvládáním plněním rodičovských povinností (nejasná pravidla týkající se výchovy dětí, nedostatek času na dítě, od zanedbávání - přehnaná tvrdost a péče po absenci výchovných postupů, podpora rodičů v přípravě dětí do školy, …)
  • s uplatněním rodičů na trhu práce, pomoc s vypracováním životopisu, doprovod k zaměstnavateli,
  • s řešením vztahových potíží, vztahových konfliktů (řešení situace při rozvodu, rozpadu či eliminaci konfliktů mezi rodiči),
  • s hledáním bydlení (nevyhovující bytové podmínky),
  • s doprovodem a podporou při jednáních na úřadech, soudech, u lékaře, poradnách atd.
  • s řešením vztahových problémů v rodině a mezi sourozenci
Komu je služba určena: Rodinám s dětmi

 

Popis organizace:

Pobočka: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Erbenova 730, 539 01 Hlinsko
Telefon: 731 598 805, 777 736 090
E-mail: dagmar.stanclova@chnh.hk.caritas.cz
WWW: http://novehrady.charita.cz
Zřizovatel: Biskupství královéhradecké
Poskytovatel služby: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Formy poskytovaných služeb: Ambulantní, terénní
Časový rozsah: Ambulantní forma: po 8:00–12:00 hod. (po telefonické dohodě dle potřeby) Terénní forma: po-pá 7:00–18:00 hod. (případně dle potřeby)
Další upřesnění služby: Terénní forma služby je poskytována v přirozeném prostředí uživatele
Úhrada za služby: Zdarma