Pečovatelská služba

Popis služby:

Služba:

Pečovatelská služba

Mateřská organizace: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Chotovice 31, 570 01 Litomyšl
Adresa služby: Erbenova 730, 539 01 Hlinsko
Druh služby: Pečovatelská služba
Nabízené činnosti:
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Doprava uživatele osobním vozem provozovaným poskytovatelem 8,- Kč/km
  • Podpora při dodržování léčebného režimu
  • Zapůjčení termojídlonosiče
  • Dohled nad uživatelem
Komu je služba určena: Senioři a osoby se zdravotním postižením (od 19 let )

 

Popis organizace:

Pobočka: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Erbenova 730, 539 01 Hlinsko
Služby poskytuje od: 1993
Telefon: 733 161 623, 733 694 966
E-mail: pecovatelky@charita.info
WWW: www.novehrady.charita.cz
Zřizovatel: Biskupství královéhradecké
Poskytovatel služby: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Formy poskytovaných služeb: Terénní
Kapacita: Roční kapacita 320 uživatelů
Věkové skupiny: 19-26 let - mladí dospělí, 27-64 let - dospělí, 65-80 let - mladší senioři, nad 80 let - starší senioři
Časový rozsah: Po–Ne 7:00–18:00 hodin. Po dohodě lze službu poskytnout i v jiný čas.
Další upřesnění služby: Služba je poskytována v rámci ORP Hlinsko v dosahu 20 km od Hlinska.
Úhrada za služby: Placená služba.
Bezbarierovost: Ano