Sociálně terapeutické dílny

Popis služby:

Služba:

Sociálně terapeutické dílny

Mateřská organizace: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Chotovice 31, 570 01 Litomyšl
Adresa služby: Erbenova 730, 539 01 Hlinsko
Druh služby: Sociálně terapeutické dílny
Nabízené činnosti:
  • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  • Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Fakultativní činnosti (aktivity nad rámec základních činností, které se poskytují za úhradu případných nákladů určených individuálně podle druhu činností) - doprava.
Komu je služba určena: Dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy, osobám se zdravotním postižením, osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

 

Popis organizace:

Pobočka: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Erbenova 730, 539 01 Hlinsko
Služby poskytuje od: 2019
Telefon: 461 310 569, 731 598 809
E-mail: lenka.svecova@chnh.hk.caritas.cz
WWW: www.novehrady.charita.cz
Zřizovatel: Biskupství královéhradecké
Poskytovatel služby: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Formy poskytovaných služeb: Ambulantní
Kapacita: 20 klientů (okamžitá kapacita služby)
Věkové skupiny: Dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let)
Časový rozsah: Po-pá 7:00–15:30 hod.
Úhrada za služby: Bezplatná služba
Bezbarierovost: Ano