Důležitá čísla

 

112 Tísňové volání
150         Hasiči
155           Záchranná služba
158         Policie
1180           Informace o telefonních číslech (ČR)

 

Krizové linky bezplatné

Senior linka:

 • 800 157 157
 • nonstop

Linka bezpečí pro děti a mládež: 

 • 116 111     
 • nonstop
 • zdarma  
 • Linka bezpečí je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé (do 18 let, studenti do 26 let)
 • pomoc@linkabezpeci.cz
 • www.linkabezpeci.cz

Vzkaz domů (dítě na útěku):

 • pevná linka:  800 111 113
 • mobil: 724 727 777
 • dle tafirů jednotlivých operátorů
 • 8:00 – 22:00

Rodičovská linka:

 • 840 111 234, 606 021 021  
 • je v provozu každý všední den odpoledne: pondělí, středa a pátek: 13–16 hod. úterý a čtvrtek: 16–19 hod.  
 • poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství rodičům a ostatním  členům rodiny.
 • Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se týká jejich dětí. 
 • Zároveň nabízí výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních a středních škol. 
 • pomoc@rodicovskalinka.cz
 • www.rodicovskalinka.cz

Nádorová telefonní linka:  

 • 800 222 322     
 • pondělí–pátek, 8:00 – 15:00

Národní linka pomoci AIDS:

 • 800 144 144     
 • pondělí–čtvrtek, 13:00 – 18:00,  pátek, 13:00 – 16:00

Drogová informační linka:

 • www.drogy-info.cz

 

Krizové linky  hrazené

Linka důvěry - KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s.  

 • 465 52 42 52
 • linka.duvery.uo napis@linkaduveryuo.cz
 • Nabízí telefonickou pomoc v krizové nebo jinak obtížné životní situaci.
 • Telefon je za cenu běžného telefonního hovoru.
 • Zaručuje anonymitu (nevyžadujeme Vaše jméno nebo jiné osobní informace).

Poradna Bílý kruh bezpečí

 • 732 923 462
 • Pardubice 17. listopadu 237,  530 02 Pardubice  (v Domě služeb)
 • e-mail: bkb.pardubice@bkb.cz     
 • Poradna poskytuje pomoc zvlášť zranitelným obětem trestných činů a pozůstalým po obětech v celé ČR
 • nonstop

Domácí násilí DONA linka

 • 251 511 313
 • nonstop  
 • specializovaná celostátní služba telefonické krizové pomoci obětem domácího násilí

ROSA – informační a poradenské centrum pro ženy

 • 241 432 466
 • oběti domácího násilí
 • pondělí, úterý: 9:00 – 18:00   středa, čtvrtek: 9:00 – 16:00   pátek: 9:00 – 14:00

SOS linka:  

 • 602 246 102
 • za hovor je  účtována cena dle běžného tarifu volajícího
 • pondělí pátek: 9 - 18 hodin   
 • dále přímé internetové poradenství na e-mailové andrese:  poradna@rosa-os.cz, bezplatná služba

Gay linka:

 • 476 701 444 
 • linka duševní tísně (nonstop)
 • za hovor je účtována cena dle běžného tarifu   volajícího

Gay linka pomoci:

 • 222 514 040