Denní stacionář

Popis služby:

Služba:

Denní stacionář

Mateřská organizace: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Chotovice 31, 570 01 Litomyšl
Adresa služby: Chotovice 31, 570 01 Litomyšl
Druh služby: Denní stacionář
Nabízené činnosti:
  • Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo k udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Poskytnutí stravy
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Fakultativní činnosti: doprava.
Komu je služba určena: Osobám se zdravotním postižením a seniorům

 

Popis organizace:

Pobočka: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 01 Litomyšl
Služby poskytuje od: 2007
Telefon: 461 310 569, 731 598 800
E-mail: reditel@charita.info, lenka.svecova@chnh.hk.caritas.cz
WWW: www.novehrady.charita.cz
Zřizovatel: Biskupství královéhradecké
Poskytovatel služby: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Formy poskytovaných služeb: Ambulantní
Kapacita: 12 klientů
Věkové skupiny: Mladší děti (7 –10 let), starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)
Časový rozsah: Po - Pá 7: 00 – 15:30 hod.
Další upřesnění služby: Poskytovatel může zajistit dovezení uživatele do Chotovic
Úhrada za služby: Placená služba
Bezbarierovost: Ano