Osobní asistence

Popis služby:

Služba:

Osobní asistence

Mateřská organizace: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Chotovice 31, 570 01 Litomyšl
Adresa služby: Erbenova 730, 539 01 Hlinsko
Druh služby: Osobní asistence
Nabízené činnosti:
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně
  • Pomoc při zajištění stravy
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služby: doprava uživatele osobním vozem provozovaným poskytovatelem 8Kč/km.

Komu je služba určena: Osobám se zdravotním postižením a seniorům

 

Popis organizace:

Pobočka: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Erbenova 730, 539 01 Hlinsko
Služby poskytuje od: 2007
Telefon: 733 161 623, 733 694 966
E-mail: socprac@charita.info, pecovatelky@charita.info
WWW: www.novehrady.charita.cz
Zřizovatel: Biskupství královéhradecké
Poskytovatel služby: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Formy poskytovaných služeb: Terénní
Kapacita: 20 klientů (okamžitá kapacita služby)
Věkové skupiny: od 3 let
Časový rozsah: Po - Ne 7:00 - 18:00 hod.
Další upřesnění služby: Službu se poskytuje v okruhu 30-ti km od Chotovic v rámci Pardubického kraje a to v domácím nebo společenském prostředí uživatele (dle potřeby uživatele např. u lékaře, na úřadě, v obchodě, ve škole, školce apod.)
Úhrada za služby: Placená služba.
Bezbarierovost: Ano