Práce s rodinami v agendě OSPOD

Popis služby:

Služba:

Práce s rodinami v agendě OSPOD

Mateřská organizace: Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.
Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Adresa služby: Štěpánkova 107 a 108, 537 01 Chrudim
Druh služby: Služby poskytované nad rámec sociálních služeb
Nabízené činnosti:

Služba je nabízena rodinám v rozvodovém/rozchodovém či porozvodovém stádiu, které OSPOD či soud vyhodnotí jako ohrožené (vztahové problémy, nedostatečně rozvinuté rodičovské kompetence, domácí násilí, závislosti rodičů atd.).

Služba pro Rodiny v agendě OSPOD nabízí:

  • psychodiagnostiku dítěte – jedná se o vstupní psychologické vyšetření dítěte, které zahrnuje zjištění jeho potřeb, úrovně rozumové a sociální vyspělosti dítěte a diagnostiku rodinných vazeb.
  • psychologické poradenství jak pro děti, tak rodiče
  • rodinné mediace vedoucí k řešení konfliktu, příp. k uzavření dohody
  • rodinné poradenství celým rodinám včetně dětí
  • sociální poradenství
Komu je služba určena: Rodinám v agendě OSPOD, kterým byly s ohledem na zájem dítěte, nařízeny či doporučeny aktivity projektu nebo rodinám, které samy vnímají ohrožení svého dítěte

 

Popis organizace:

Služby poskytuje od: 1992
Telefon: 469 623 899, 725 838 213
E-mail: kc@pestalozzi.cz
WWW: http://www.pestalozzi.cz
Poskytovatel služby: Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.
Formy poskytovaných služeb: Ambulantní
Časový rozsah: Po a st 7:30–17:00 hod., út 7:30–15:30 hod., čt 7:30–16:00 hod., pá 7:30–14:30 hod.
Úhrada za služby: Zdarma