Poradenské centrum pro děti a mládež

Popis služby:

Služba:

Poradenské centrum pro děti a mládež

Mateřská organizace: Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.
Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Adresa služby: Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Druh služby: Sociální rehabilitace
Nabízené činnosti:
 • Poradenství osobní, telefonické, elektronické (e-mailFacebook)
 • Individuální konzultace s uživateli
 • Poskytování služeb v terénu
 • Semináře a vzdělávací aktivity
 • Doprovázení
 • Terapie
 • Síťová setkávání
 • Víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost
  nácvik dovedností pro zvládání situací v samostatném životě, výchovné a vzdělávací činnosti, sociálně terapeutické, preventivní a zátěžové aktivity
 • Skupina osobnostního rozvoje poradenství, výchovné a vzdělávací činnosti, sociálně terapeutické aktivity
 • Seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů
 • Poskytnutí příručky pro děti odcházející z dětských domovů nebo pěstounské péče
 • Spolupráce s výchovnými zařízeními, s rodinou, školou, kurátory, úřady a dalšími institucemi
 
Komu je služba určena: Dětem a mladým lidem od 6 do 26 let, kteří mají zkušenost s náhradní rodinnou péčí či ustavní výchovou, nebo jsou touto skutečností ohroženi, jsou v péči orgánu sociálně-právní ochrany děti (OSPOD), jsou klienty probační a mediační služby

 

Popis organizace:

Služby poskytuje od: 1992
Telefon: 469 625 121, 724 309 177
E-mail: poradna@pestalozzi.cz
WWW: http://www.pestalozzi.cz; http://www.otevridvere.cz
Poskytovatel služby: Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.
Formy poskytovaných služeb: Ambulantní, terénní
Věkové skupiny: 6 - 26 let
Časový rozsah: Po a st 7:30–17:00 hod., út 7:30–15:30 hod., čt 7:30–16:00 hod., pá 7:30–14:30 hod.
Úhrada za služby: Zdarma