Odborné sociální poradenství

Popis služby:

Služba:

Odborné sociální poradenství

Mateřská organizace: Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.
Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Adresa služby: Štěpánkova 107 a 108, 537 01 Chrudim
Druh služby: Odborné sociální poradenství
Nabízené činnosti:

Posláním Odborného sociálního poradenství Centra J.J.Pestalozziho, o.p.s. je nabídnout jednotlivcům, párům a rodinám diskrétní, nestranné a nezávislé poradenství při řešení jejich tíživé životní situace, při rozkrývání problému a při překonávání bariér.

Služba pomáhá řešit: dluhy, exekuce a oddlužení, problémy s bydlením a nezaměstnaností, trestnou činnost (oběti i pachatelé), vztahové problémy, výchovné problémy, domácí násilí, další problémy z oblasti práva (rozvody, svěření dětí do péče, majetkové vypořádání, zúžení SJM, návrhy na zastavení exekucí, pracovně- právní vztahy, apod.)

Služba nabízí:

1)      základní sociální poradenství - poskytování informací přispívající k řešení nepříznivé sociální situace

2)      odborné sociální poradenství

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • pomoc a podpora při jednání a komunikaci, podpora při jednání s úřady či jinými institucemi /např. úřad práce, OSPOD, policie, městský úřad, VZP, poradna pro drogově závislé, lékař apod./, pomoc a příprava na vstup do zaměstnání, bydlení
  • doprovod - doprovázení v obtížné a zátěžové situaci /např. policie, k soudním jednáním, k odborníkům/
  • pomoc při zprostředkování navazujících služeb a kontaktů s odbornými pracovníky /psycholog, psychiatr apod./

b) sociálně terapeutické činnosti

  • sociální poradenství (osobní, telefonické, elektronické)
  • terapeutické poradenství
  • psychologické poradenství
  • speciálně-pedagogické poradenství
  • rodinné poradenství

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí - telefonická, osobní, e- mailová; obnova nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím) žádostí, návrhů
  • právní poradenství

 

 

 

 

 

Komu je služba určena: Služba je určena uživatelům všech věkových kategorií, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, kterou neumí sami řešit

 

Popis organizace:

Služby poskytuje od: 1992
Telefon: 469 623 899, 724 837 218, 725 838 213
E-mail: kc@pestalozzi.cz; ambulance@pestalozzi.cz
WWW: http://www.pestalozzi.cz
Poskytovatel služby: Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.
Formy poskytovaných služeb: Ambulantní
Věkové skupiny: Všechny věkové skupiny bez omezení
Časový rozsah: Po a st 7:30–17:00 hod., út 7:30–15:30 hod., čt 7:30–16:00 hod., pá 7:30–14:30 hod.
Další upřesnění služby: Poradenství je poskytováno též telefonicky nebo elektronicky
Úhrada za služby: Zdarma