Krizové centrum Chrudim

Popis služby:

Služba:

Krizové centrum Chrudim

Mateřská organizace: Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.
Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Adresa služby: Štěpánkova 107-108, 537 01 Chrudim
Druh služby: Krizová pomoc
Nabízené činnosti:

Krizová pomoc Chrudim poskytuje ambulantní služby a tyto základní činnosti:

a) Sociálně terapeutické činnosti - krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu

  • Krizová intervence - jedná se o zpracování krizového stavu uživatele metodou krizové intervence (ke krizi může vést ztráta zdraví či blízkého člověka, rozvod, vztahové problémy, domácí násilí, rozhodování o něčem, láska a nenávist, hromadné neštěstí a katastrofy, autohavárie, úzkosti, smutky, závislosti, myšlenky na sebevraždu, psychické a tělesné týrání a zneužívání a mnoho dalších situací)
  • Telefonické poradenství (poskytováno v provozní době KC)
  • Elektronické poradenství (poskytováno v provozní době KC)
  • Terapeutická pomoc – jedná se o zvláštní druh psychologické intervence, která působí na duševní život a chování člověka tak, že navozuje žádoucí změny a tím podporuje změnu u jedince
  • Psychologická pomoc – pomáhá uživateli zorientovat se v problému. Může se jednat o jednu nebo více konzultací, jejichž cílem je zmapování situace uživatele včetně jejího kontextu (provádíme individuální poradenství, dále partnerské, manželské, rodinné, kariérové, apod.)
  • Rodinné poradenství - je zaměřeno na zvládání potíží v mezilidských vztazích, řešení osobních a rodinných problémů

b) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • Sociální poradenství (telefonické, osobní, e- mailové) – uživatelům pomáháme v orientaci sociálního systému, jsou poskytovány informace o možnosti a místech čerpání sociálních dávek (např. příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze)
  • Doprovody na jednání s úřady dle potřeby potřeb uživatele v tíživé situaci (Policie ČR, soud, Městský úřad, apod.)
  • Sociálněprávní poradenství - sepsání žalob, žádostí, návrhů
  • Právní poradenství – právník poskytuje právní poradenství v oblasti rodiny, pracovněprávních vztahů, obchodování, apod. Pomáhá sepisovat žádosti o svěření dětí do péče, žádosti o rozvod, pomáhá řešit SJM, a jiné.

 

Komu je služba určena: Osobám v krizi, obětem domácího násilí (přímého i nepřímého), dětem, mužům, ženám

 

Popis organizace:

Služby poskytuje od: 1992
Telefon: 469 623 899, 725 838 213
E-mail: kc@pestalozzi.cz
WWW: http://www.pestalozzi.cz
Poskytovatel služby: Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.
Formy poskytovaných služeb: Ambulantní
Věkové skupiny: Všechny věkové skupiny bez omezení
Časový rozsah: Po a st 7:30–17:00 hod., út 7:30–15:30 hod., čt 7:30–16:00 hod., pá 7:30–14:30 hod.
Další upřesnění služby: Služba může být poskytnuta anonymně
Úhrada za služby: Zdarma