Centrum náhradní rodinné péče

Popis služby:

Služba:

Centrum náhradní rodinné péče

Mateřská organizace: Amalthea z.s.
Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
Adresa služby: Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
Nabízené činnosti:

Služba podporuje děti, které nemohou vyrůstat u svých rodičů, a jejich náhradní rodiče, aby bylo zajištěno stabilní a podnětné prostředí pro zdravý rozvoj dítěte.

Klienti mohou využít poradenské a psychoterapeutické služby.

Jak pomáháme:

  • podpora identity dítěte a možného kontaktu dítěte s vlastní rodinou
  • zajištění další odborné pomoci pro děti a rodiče- logopedické, právní,speciálně- pedagogické, psychologické, či terapeutické
  • vzdělávání a odpočinek náhradních rodičů
  • příprava dětí odcházejících z pěstounské péče na samostatný život
  • individuální konzultace i skupinové besedy pro zájemce o pěstounskou péči a adopci
  • vyhledávání nových pěstounů
Komu je služba určena: Dětem v pěstounské péči a adopci, jejich sourozencům; pěstounům a adoptivním rodičům; zájemcům o náhradní rodinnou péči

 

Popis organizace:

Služby poskytuje od: 2003
Telefon: 773 952 820
E-mail: katerina.martincova@amalthea.cz
WWW: http://www.amalthea.cz
Poskytovatel služby: Amalthea z. s., Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
Formy poskytovaných služeb: Ambulantní, terénní
Věkové skupiny: Všechny věkové skupiny
Časový rozsah: Dle dohody
Další upřesnění služby: Organizace ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje vyhledává nové pěstouny.
Úhrada za služby: Zdarma