Podpora pro rodinu a dítě

Popis služby:

Služba:

Podpora pro rodinu a dítě

Mateřská organizace: Amalthea z.s.
Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
Adresa služby: Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodinu a děti
Nabízené činnosti:

Poskytujeme služby pro děti a jejich vlastní rodiny, těhotné ženy a jejich partnery. Služby poskytujeme převážně v domácnostech rodin, nebo v prostorách naší organizace. Konkrétní místo zavisí vždy na vzájemné domluvě. 

Nabízíme:

  • Poradenství v oblasti péče o dítě a jeho rozvoj- pokud se u Vašeho dítěte objevují např. výchovné problémy jako je vyrušování ve škole, nerespektování dospělých, agrese, krádeže, nebo útěky z domova. U malých dětí vysvětlíme jak se o dítě nejlépe starat, u starších dětí pomůžeme s nastavováním a dodržováním  pravidel, s budováním respektu k dospělým.
  • Sociální a právní poradenství a hospodaření s penězi- Nevíte si rady s rodinným rozpočtem ? Řešíte dluhy a hrozí Vám exekuce? Potřebujete si ujasnit jaká práva a povinnosti máte jako rodič?

Naše cíle:

  • Dítě vyrůstá v rodině, kde se cítí spokojené a prospívá
  • Rodiče dokážou dítěti zajistit stabilní a podnětné prostředí
  • Rodina převzala zodpovědnost za svoji situaci a řeší ji ve prospěch dítěte
  • Jsou zajištěny a posíleny možnosti podpory dítěte v rodině a blízkém okolí
  • Pokud dítě nemůže zůstat ve své rodině podporujeme péči v náhradní rodině před ústavním zařízením

 

Komu je služba určena: Rodinám s dětmi a těhotným ženám z Pardubického kraje v obtížné životní situaci ohrožující dítě. Rodičům, jejichž děti jsou umístěny v ústavní péči nebo jsou odebráním dítěte ohroženi.

 

Popis organizace:

Služby poskytuje od: 2008
Telefon: 777 752 826
E-mail: amalthea@amalthea.cz
WWW: http://www.amalthea.cz
Poskytovatel služby: Amalthea z. s., Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
Formy poskytovaných služeb: Ambulantní, terénní
Kapacita: Ambulantní forma 25, terénní 100
Věkové skupiny: 0 – 60 let
Časový rozsah: Po-Pá 9:00 -17:00 hod
Další upřesnění služby: Součástí služby je také Předškolní klub Amálka pro děti z Chrudimi a okolí
Úhrada za služby: Zdarma
Bezbarierovost: Ano, terénní forma je poskytována v místě dle domluvy s klientem (např. v jeho domácnosti)