RK centrum - rodinné konference

Popis služby:

Služba:

RK centrum - rodinné konference

Mateřská organizace: Amalthea z.s.
Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
Adresa služby: Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
Druh služby: Nový přístup v sociální práci s rodinou, která chce řešit složitou situaci svých dětí vlastními silami.
Nabízené činnosti:

Rodinná konference je v podstatě rodinná rada. Schází se na ní široká rodina a další osoby, které hledají nejlepší řešení obtížné situace dítěte. Setkání je organizováno proto, aby to byla v prvé řadě
samotná rodina, která může rozhodnout o budoucnosti svého dítěte. Rodinnou konferenci pomáhá rodině zorganizovat nezávislý koordinátor na základě souhlasu rodiny, účast na ní je zcela dobrovolná a organizace je v rukou rodiny (témata k řešení, pozvané osoby z řad široké rodiny a popř. odborníků, čas a místo setkání).

Nabízíme:

  • vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení informací, předání pravomoci a odpovědnosti rozhodnout o řešení vzniklého problému, zapojení dítěte do procesu rozhodování, využívání a posilování silných stránek rodiny

Naše cíle:

  • Rodina dostala možnost vyřešit situaci vlastní silou před úředním či odborným rozhodnutím.
  • Rodina převzala zodpovědnost za svoji situaci a řeší ji ve prospěch dítěte.
  • Jsou zmapovány zdroje rodiny včetně její sociální sítě.
  • Došlo k předání informací o situaci dítěte co nejširšímu okruhu osob okolo dítěte (se souhlasem rodiny).

 

Komu je služba určena: Rodinám s dětmi, které řeší složitou situaci, např.: dítě aktuálně umístěné mimo rodinu na základě předběžného opatření pokud hrozí odebrání dítěte z vlastní rodiny - potřeba předání dítěte do péče jiné osoby na krátkou či delší dobu z důvodu (např. nemoci rodiče, nástupu rodiče do výkonu trestu či jiných náhlých událostí v rodině, zanedbávání péče o dítě, týrání či zneužívání dítěte apod.), zachování kontaktu rodiny a dítěte žijícího mimo ní, dítě s nařízenou ústavní výchovou, úprava kontaktu s rodinou, plánování návratu do rodiny, porozvodové neshody, které zasahují do prospívání dítěte (nastavení dohody ohledně další péče a kontaktu s dětmi), výchovné obtíže včetně trestné činnosti dítěte - odstěhování jednoho z rodičů a úprava poměrů nezletilých dětí, děti v náhradní rodinné péči, úprava kontaktu s vlastní rodinou, podpora pěstounů ze strany jejich širší rodiny a blízkých, podpora školního prospívání aj.

 

Popis organizace:

Služby poskytuje od: 2013
Telefon: 774 452 077
WWW: http://www.rk-centrum.cz
Poskytovatel služby: Amalthea z. s., Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
Formy poskytovaných služeb: terénní
Kapacita: dle poptávky a kapacity koordinátorů, která je dostatečná
Věkové skupiny: rodiny s dětmi (včetně dosud nenarozených)
Časový rozsah: dle možností rodin
Úhrada za služby: bezplatná
Bezbarierovost: Ano, terénní forma je poskytována v místě dle domluvy s klientem (např. v jeho domácnosti), prostor na rodinnou konferenci vyhledáváme v případě potřeby bezbariérový