Podpora rodin s dětmi v období rozvodu či rozchodu

Popis služby:

Služba:

Podpora rodin s dětmi v období rozvodu či rozchodu

Mateřská organizace: Amalthea z.s.
Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
Adresa služby: Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
Druh služby: ambulantní
Nabízené činnosti:

Poskytujeme rodinám s dětmi komplexní pomoc v období rozchodu či rozvodu, nabízíme rodičům možnost učinit vlastní rozhodnutí, zapojit děti do rozhodování a nabídnout jim účast na podpůrné skupině a tím snížit negativní dopad rozpadu rodiny na život dítěte.

1. Poradenství

Sociální pracovník poskytuje každému rodiči individuálně odborné poradenství, motivuje rodiče, aby řešili konfliktní situaci s ohledem na potřeby dítěte. Poradenství se týká těchto témat: rodičovská odpovědnost, péče o dítě, výživné, vztahy mezi rodiči a dětmi, dopad konfliktu na život dítěte, komunikace s dítětem v období rozpadu rodiny. Vycházíme z toho, že primární odpovědnost za záležitosti dítěte nesou jeho rodiče a jsou to oni, kdo znají zájem dítěte a mají jednat v jeho zájmu. Dále rodičům v rámci poradenství představujeme možnosti mediace, způsob zapojení dítěte do procesu mediace a podpůrné dětské skupiny. Pokud je to nutné, nabízíme rodiči či dítěti terapeutickou pomoc. 

2. Rodinná mediace se zapojením dětí

Setkání s dítětem - speciálně proškolený pracovník provede rozhovor s dítětem způsobem odpovídajícím jeho věku. Účelem setkání je zjištění jeho pohledu na aktuální rodinnou situaci, jeho obav, přání, případně změn, které by dítě v rámci rodiny uvítalo. S ohledem na věk dítěte, jeho rozumovou vyspělost a konkrétní situaci může být dítěti nabídnuto přímé zapojení do mediace. Zapojujeme děti starší šesti let.

Na mediaci tlumočí pracovník, který realizoval rozhovor s dítětem, výstupy, které z rozhovoru vzešly. Pokud dítě projeví zájem, může být na mediaci také osobně přítomno. V tom případě ho doprovází pracovník, který s ním vedl rozhovor. Rodiče mají možnost názory a přání dítěte využít při tvorbě dohody. 

Jedno mediační jednání trvá cca 3 hodiny. Někdy je potřeba využít více setkání. 

3. Dětská podpůrná skupina

Dvakrát ročně otevíráme skupinový program pro děti ve věku 6-12 let, které zažívají nebo v minulosti zažily rozpad rodiny. Jedná se o dětskou doprovázející skupinu, která dětem pomáhá se v situaci zorientovat a lépe ji přijmout. Skupina dětí nabízí sdílení svých myšlenek, přání, pocitů a zkušeností v přátelském, hravém a bezpečném prostoru. Kromě prožitkového prvku děti v kroužku mohou navázat nová přátelství a jsou obohaceny o zjištění, že i někdo jiný může prožívat něco podobného, jako ony samotné. Tento pocit jim pomáhá situaci lépe zvládnout a přijmout. Nejbližší skupinu otevíráme 4.března 2021.

Komu je služba určena: Mediace je určena pro rodiny z Pardubického kraje a je poskytována v Chrudimi a v Ústí nad Orlicí. Služba je bezplatná. 

 

Popis organizace:

Služby poskytuje od: Roku 2014
Telefon: 739 286 894, kontaktní osoba Mgr. Luboš Matějka
WWW: http://www.amalthea.cz
Poskytovatel služby: Amalthea z. s., Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
Formy poskytovaných služeb: ambulantní, terénní (online)
Věkové skupiny: rodiny s dětmi (včetně dosud nenarozených)
Časový rozsah: Po-Pá 9:00 -17:00
Úhrada za služby: bezplatná
Bezbarierovost: ano