Sociálně aktivizační služby

Popis služby:

Služba:

Sociálně aktivizační služby

Mateřská organizace: Rodinné Integrační Centrum z.s.
Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice
Adresa služby: Rodinné Integrační Centrum z.s., Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice
Druh služby: Sociálně aktivizační služby
Nabízené činnosti:
 • Poradenství v oblasti funkčních rodinných a vrstevnických vztahů
 • Poradenství a podpora rodiny při hledání řešení zvládání problémového chování dítěte
 • Individuální a skupinové psychoterapie a psychologické konzultace
 • Pořádání pobytů pro rodiny s dětmi
 • Skupinová setkávání (rodičovská, sourozenecká skupina)
 • Zprostředkování kontaktů, nabídka volnočasových a integračních aktivit
 • Podpora a doprovázení při jednání s příslušnými institucemi
 • Mezioborová setkávání spolupracujících organizací
 • Poradenství v oblasti úpravy domácího prostředí pro děti s PAS (struktura a vizualizace)
 • Poradenství v oblasti funkční komunikace
 • Individuální a skupinové nácviky sociálních a komunikačních dovedností
 • Poskytování informací a podpory v nácvicích sebeobslužných dovedností
 • Vytváření a zapůjčování didaktických, stimulačních pomůcek a odborné literatury o PAS do domácího prostředí
 • Individuální komunikační terapie
 • Zprostředkování přednášek a seminářů pro rodiče dětí s PAS
 • Sociálně právní poradenství
 • Videonácvik interakcí
Komu je služba určena: Rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra, úkolem je zajištění komplexní pomoci a podpory rodině a dalším pečujícím osobám.

 

Popis organizace:

Pobočka: Bedřicha Smetany 460, Lanškroun
Služby poskytuje od: 2012
Telefon: 739 025 071
E-mail: info@ric.cz
WWW: http://www.ric.cz
Zřizovatel: Rodinné Integrační Centrum z.s.
Poskytovatel služby: Rodinné Integrační Centrum z.s.
Formy poskytovaných služeb: terénní, ambulantní
Kapacita: 76 uživatelů
Věkové skupiny: Rodiny s jedním nebo více dětmi ve věku od 8 do dovršených 18 let s diagnostikovanými poruchami autistického spektra nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, které mají bydliště na území Pardubického kraje.
Časový rozsah:

PARDUBICE:

 • Pondělí 7.30 – 16.00 (terénní forma)
 • Úterý 7.30 – 12.00 (ambulantní forma) 12.00 - 16.00 (terénní forma)
 • Středa 7.30 – 16.00 (terénní forma)
 • Čtvrtek 7.30 – 16.00 (terénní forma)
 • Pátek 7.30 – 16.00 (terénní forma)

LANŠKROUN:

 • Pondělí 7.30 – 12.00 (ambulantní forma) 12.00 - 16.00 (terénní forma)
 • Úterý 7.30 – 16.00 (terénní forma)
 • Středa 7.30 – 16.00 (terénní forma)
 • Čtvrtek 7.30 – 16.00 (terénní forma)
 • Pátek 7.30 – 16.00 (terénní forma)
Další upřesnění služby: V jiný čas je možné službu SAS využít dle individuální domluvy. Rodiny s dětmi mohou využívat a libovolně kombinovat obě formy poskytování sociální služby SAS.
Úhrada za služby: bezplatné
Bezbarierovost: Ano