Raná péče

Popis služby:

Služba:

Raná péče

Mateřská organizace: Rodinné Integrační Centrum z.s.
Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice
Adresa služby: Rodinné Integrační Centrum z.s., Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice
Druh služby: Raná péče
Nabízené činnosti:
 • Poradenství v oblasti funkčních rodinných a vrstevnických vztahů
 • Poskytování informací a podpora rodiny při přijetí diagnózy
 • Individuální a skupinové psychoterapie a psychologické konzultace
 • Pořádání pobytů pro rodiny s dětmi.
 • Skupinová setkávání (rodičovská, surozenecká skupina)
 • Zprostředkování kontaktů, nabídka volnočasových a integračních aktivit
 • Podpora a doprovázení při jednání s příslušnými institucemi
 • Mezioborová setkávání spolupracujících organizací
 • Poradenství v oblasti úpravy domácího prostředí pro děti s PAS (struktura a vizualizace)
 • Poradenství v oblasti funkční komunikace
 • Individuální a skupinové nácviky sociálních a komunikačních dovedností
 • Poskytování informací a podpory v nácvicích sebeobslužných dovedností
 • Vytváření a zapůjčování didaktických, stimulačních pomůcek a odborné literatury o PAS do domácího prostředí
 • Individuální komunikační terapie
 • Zprostředkování přednášek a seminářů pro rodiče dětí s PAS
 • Sociálně právní poradenství
 • Videonácvik interakcí
Komu je služba určena: Sociální služba Raná péče je určena pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, s poruchami komunikace a sociální interakce. Posláním služby je zajištění včasné, komplexní a intenzivní pomoci a podpory rodině a dalším pečujícím osobám.

 

Popis organizace:

Pobočka: Bedřicha Smetany 460, Lanškroun
Služby poskytuje od: 2005
Telefon: 739 025 071
E-mail: info@ric.cz
WWW: http://www.ric.cz
Zřizovatel: Rodinné Integrační Centrum z.s.
Poskytovatel služby: Rodinné Integrační Centrum z.s.
Formy poskytovaných služeb: terénní, ambulantní
Kapacita: 65 uživatelů
Věkové skupiny: Rodiny s 1 a více dětmi od 1 do 7 let včetně, s poruchami komunikace a sociální interakce, zejména s diagnostikovanými poruchami autistického spektra, či podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, a mají bydliště na území Pardub. kraje.
Časový rozsah:
 • Pondělí 7.30 – 16.00 (terénní forma Pardubice), 7.30 - 12.00 (ambulantní forma Lanškroun), 12.00 – 16.00 (terénní forma Lanškroun)
 • Úterý 7.30 – 12.00 (ambulantní forma Pardubice) 12.00 - 16.00 (terénní forma Pardubice), 7.30 – 16.00 (terénní forma Lanškroun)
 • Středa 7.30 – 16.00 (terénní forma)
 • Čtvrtek 7.30 – 16.00 (terénní forma)
 • Pátek 7.30 – 16.00 (terénní forma)
Další upřesnění služby: V jiný čas je možné službu RP využít dle individuální domluvy. Rodiny s dětmi mohou využívat a libovolně kombinovat obě formy poskytování sociální služby RP.
Úhrada za služby: bezplatné
Bezbarierovost: Ano