Raná péče

Popis služby:

Služba:

Raná péče

Mateřská organizace: Rodinné Integrační Centrum z.s.
Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice
Adresa služby: Rodinné Integrační Centrum z.s., Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice
Druh služby: Raná péče
Nabízené činnosti:

• Poskytování informací a podpora rodiny při přijetí diagnózy.
• Poradenství v oblasti funkčních rodinných a vrstevnických vztahů.
• Poradenství v oblasti úpravy domácího prostředí (struktura a vizualizace).
• Poradenství v oblasti funkční komunikace.
• Poskytování informací, podpory a praktický nácvik sociálních a komunikačních dovedností.
• Komunikační terapie.
• Poskytování informací a podpory v nácvicích sebeobslužných dovedností.
• Vytváření a zapůjčování didaktických, stimulačních pomůcek a odborné literatury do domácího prostředí.
• Sociálně právní poradenství.
• Psychologické, psychoterapeutické, příp. jiné odborné poradenství.
• Tematická skupinová setkávání.
• Pořádání pobytů pro rodiny s dětmi.
• Zprostředkování kontaktů, nabídka volnočasových a integračních aktivit.
• Podpora a doprovázení při jednání s příslušnými institucemi.
• Mezioborová setkávání spolupracujících organizací.
• Zprostředkování přednášek a seminářů.

Komu je služba určena: Sociální služba Raná péče je určena pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, s poruchami komunikace a sociální interakce. Posláním služby je zajištění včasné, komplexní a intenzivní pomoci a podpory rodině a dalším pečujícím osobám.

 

Popis organizace:

Pobočka: Bedřicha Smetany 460, Lanškroun
Služby poskytuje od: 2005
Telefon: 739 025 071
E-mail: info@ric.cz
WWW: http://www.ric.cz
Zřizovatel: Rodinné Integrační Centrum z.s.
Poskytovatel služby: Rodinné Integrační Centrum z.s.
Formy poskytovaných služeb: terénní, ambulantní
Kapacita: 85 rodin
Věkové skupiny: Rodiny s 1 a více dětmi od 1 do 7 let včetně, s poruchami komunikace a sociální interakce, zejména s diagnostikovanými poruchami autistického spektra, či podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, a mají bydliště na území Pardub. kraje.
Časový rozsah:
  • Pondělí 7.30 – 16.00 (terénní forma Pardubice), 7.30 - 12.00 (ambulantní forma Lanškroun), 12.00 – 16.00 (terénní forma Lanškroun)
  • Úterý 7.30 – 12.00 (ambulantní forma Pardubice) 12.00 - 16.00 (terénní forma Pardubice), 7.30 – 16.00 (terénní forma Lanškroun)
  • Středa 7.30 – 16.00 (terénní forma)
  • Čtvrtek 7.30 – 16.00 (terénní forma)
  • Pátek 7.30 – 16.00 (terénní forma)
Další upřesnění služby: V jiný čas je možné službu RP využít dle individuální domluvy. Rodiny s dětmi mohou využívat a libovolně kombinovat obě formy poskytování sociální služby RP.
Úhrada za služby: bezplatné
Bezbarierovost: Ano