Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra

Popis služby:

Služba:

Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra

Mateřská organizace: Rodinné Integrační Centrum z.s.
Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice
Adresa služby: Rodinné Integrační Centrum z.s., Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice
Druh služby: Sociální rehabilitace
Nabízené činnosti:
 • Podpora a pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Poradenství v oblasti funkční komunikace
 • Poskytování podpory v nácvicích sebeobslužných dovedností
 • Pomoc při hledání vhodného pracovního uplatnění na trhu práce
 • Poradenství v oblasti rodinných, vrstevnických a mezigeneračních vztahů
 • Individuální a skupinové psychologické konzultace
 • Podpora a doprovázení při jednání s příslušnými institucemi
 • Mezioborová setkávání spolupracujících organizací
 • Poradenství v oblasti úpravy domácího prostředí pro osoby s PAS (struktura a vizualizace)
 • Individuální a skupinové nácviky sociálních a komunikačních dovedností
 • Vytváření a zapůjčování didaktických, stimulačních pomůcek a odborné literatury o PAS do domácího prostředí
 • Zprostředkování přednášek a seminářů
 • Sociálně právní poradenství
 • Videonácvik interakcí
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
Komu je služba určena: Osobám s poruchami autistického spektra, zajišťuje činností směřující k dosažení jejich co nejvyšší možné míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

 

Popis organizace:

Pobočka: Bedřicha Smetany 460, Lanškroun
Služby poskytuje od: 2005
Telefon: 739 025 071
E-mail: info@ric.cz
WWW: http://www.ric.cz
Zřizovatel: Rodinné Integrační Centrum z.s.
Poskytovatel služby: Rodinné Integrační Centrum z.s.
Formy poskytovaných služeb: terénní, ambulantní
Kapacita: 16 uživatelů
Věkové skupiny: Osoby ve věku od 16 do 64 let s diagnostikovanými poruchami autistického spektra nebo s podezřením na poruchu autistického spektra ve fázi diagnostiky, které mají bydliště na území Pardubického kraje.
Časový rozsah:
 • Pondělí 7.30 – 16.00 (terénní forma)
 • Úterý 7.30 – 12.00 (ambulantní forma) 12.00 - 16.00 (terénní forma)
 • Středa 7.30 – 16.00 (terénní forma)
 • Čtvrtek 7.30 – 16.00 (terénní forma)
 • Pátek 7.30 – 16.00 (terénní forma)

Lanškroun

 • Pondělí 7:30 - 12:00 hod. (ambulantní forma) 12:00 - 16:00 hod. (terénní forma)
 • Úterý - Pátek 7:30 - 16:00 (terénní forma)
Další upřesnění služby: V jiný čas je možné službu využít dle individuální domluvy. Rodiny s dětmi mohou využívat a libovolně kombinovat obě formy poskytování sociální služby.
Úhrada za služby: bezplatné
Bezbarierovost: Ano