Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra

Popis služby:

Služba:

Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra

Mateřská organizace: Rodinné Integrační Centrum z.s.
Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice
Adresa služby: Rodinné Integrační Centrum z.s., Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice
Druh služby: Sociální rehabilitace
Nabízené činnosti:

Cíle služby

  1. Podpora samostatného života osob s autismem a jejich začlenění do běžných aktivit přiměřeně věku a potřebám klienta (škola, zaměstnání, dobrovolnictví, zájmové skupiny apod.).
  2. Pomoc osobám s autismem s hledáním a osvojením strategií potřebných ke zvládání stresu a přetížení způsobených jejich sníženou adaptační schopností.
  3. Prevence rizika zneužití (např. finančního, sexuálního) osob s autismem v běžném životě i v kyberprostoru.

Nabídka činností

Výše uvedených cílů služba dosahuje nabídkou těchto činností, zejména pak individuálních a skupinových nácviků:
• komunikačních dovedností (tj. v osobním kontaktu i v kontaktu využívajícím běžné komunikační prostředky),
• sociálních dovedností (tj. společensky očekávané chování v různých sociálních situacích),
• alternativních způsobů kompenzace symptomatiky PAS (tj. symptomatiky bránící využívání běžných služeb atd.),
• pohybu mimo domácnost včetně využití dopravních prostředků a orientace v neznámém prostředí,
• péče o domácnost a vedení vlastní domácnosti,
• sociálně – právní poradenství,
• kariérové poradenství,
• informační servis,
• doprovod (např. na úřady),
• pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů,
• půjčování odborné literatury,
• psychologické a psychoterapeutické poradenství.
Komu je služba určena: Posláním služby Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra je napomáhat těmto osobám zorientovat se v běžném životě, naučit se překonávat překážky v sociálním začleňování vyplývající ze symptomatiky autismu, a tím rozvíjet jejich nezávislost.

 

Popis organizace:

Pobočka: Bedřicha Smetany 460, Lanškroun
Služby poskytuje od: 2005
Telefon: 739 025 071
E-mail: info@ric.cz
WWW: http://www.ric.cz
Zřizovatel: Rodinné Integrační Centrum z.s.
Poskytovatel služby: Rodinné Integrační Centrum z.s.
Formy poskytovaných služeb: terénní, ambulantní
Kapacita: 22 osob
Věkové skupiny: Osoby ve věku od 16 do 64 let s diagnostikovanými poruchami autistického spektra nebo s podezřením na poruchu autistického spektra ve fázi diagnostiky, které mají bydliště na území Pardubického kraje.
Časový rozsah:
  • Pondělí 7.30 – 16.00 (terénní forma)
  • Úterý 7.30 – 12.00 (ambulantní forma) 12.00 - 16.00 (terénní forma)
  • Středa 7.30 – 16.00 (terénní forma)
  • Čtvrtek 7.30 – 16.00 (terénní forma)
  • Pátek 7.30 – 16.00 (terénní forma)

Lanškroun

  • Pondělí 7:30 - 12:00 hod. (ambulantní forma) 12:00 - 16:00 hod. (terénní forma)
  • Úterý - Pátek 7:30 - 16:00 (terénní forma)
Další upřesnění služby: V jiný čas je možné službu využít dle individuální domluvy. Rodiny s dětmi mohou využívat a libovolně kombinovat obě formy poskytování sociální služby.
Úhrada za služby: bezplatné
Bezbarierovost: Ano