Azylové domy

Popis služby:

Služba:

Azylové domy

Mateřská organizace: SKP-Centrum, o. p. s.
Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
Adresa služby: AD pro ženy: Na spravedlnosti 803, 530 02 Pardubice; AD pro muže: Milheimova 694, 530 02 Pardubice
Druh služby: Azylové domy
Nabízené činnosti:

Azylový dům pro ženy pomáhá bezdětným ženám i ženám s dětmi překlenout složité životní období, kdy ztratily domov, jsou bez finančních prostředků, bez pomoci partnera, rodiny a přátel. Při AD funguje Dětské centrum.

 

Azylový dům pro muže nabízí:

  • Poskytnutí ubytování na přechodnou dobu – zpravidla 1 rok.
  • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pro přípravu stravy.
  • Zajištění základního ošacení.
  • Poskytování základního sociálního poradenství (např. v oblastech společenských vztahů, zdraví, práce, bydlení, financí aj.).
  • Zprostředkování kontaktu s lékaři, úřadem práce, společenským prostředím.
  • Pomoc při vyřizování všedních záležitostí dle potřeb uživatelů.

 

 

 

Komu je služba určena: Osobám bez přístřeší a v bytové nouzi

 

Popis organizace:

Telefon: AD pro ženy: 466 636 077, 777 765 835; AD pro muže: 464 629 249
E-mail: AD pro ženy: madz@skp-centrum.cz; AD pro muže: adm@skp-centrum.cz
WWW: http://www.skp-centrum.cz
Zřizovatel: SKP-Centrum, o. p. s., Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
Poskytovatel služby: SKP-Centrum, o. p. s., Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
Formy poskytovaných služeb: Pobytová
Kapacita: AD pro ženy: 50 lůžek ve 24 pokojích v sedmi bytových jednotkách; AD pro muže: 23 lůžek
Časový rozsah: Nepřetržitě
Úhrada za služby: Placená služba
Bezbarierovost: Ne