Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Popis služby:

Služba:

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Mateřská organizace: SKP-Centrum, o. p. s.
Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
Adresa služby: Erno Košťála 1014, 530 12 Pardubice
Nabízené činnosti:
  • Zajištění odborné pomoci a psychologického, sociálního a právního poradenství
  • Doprovod na úřady, zprostředkování návazných služeb
  • Cílem je pomoci uživateli, aby měl možnost ukončit násilné chování vůči jeho osobě, a vrátil se k běžnému způsobu života
  • Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí (bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány informace žádným jiným institucím mimo soudu).

 

Komu je služba určena: Obětem domácího násilí

 

Popis organizace:

Pobočka: Karla Lidického 1213, Hlinsko (po telefonické dohodě)
Telefon: 774 755 744, 466 260 528
E-mail: ic.pardubice@skp-centrum.cz
WWW: http://www.skp-centrum.cz
Zřizovatel: SKP-CENTRUM, o. p. s., Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
Poskytovatel služby: SKP-CENTRUM, o. p. s., Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
Formy poskytovaných služeb: Ambulantní, terénní
Časový rozsah: Po 8:00–19:00 hod., út-pá 8:00–16:00 hod. (služba je poskytována na základě telefonického nebo osobního objednání)
Úhrada za služby: Zdarma