Domov Simeon - Odlehčovací služba

Popis služby:

Služba:

Domov Simeon - Odlehčovací služba

Mateřská organizace: SKP-Centrum, o. p. s.
Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
Adresa služby: K Dubu 711, 533 74 Horní Jelení
Druh služby: Odlehčovací služba
Nabízené činnosti:

Domov Simeon pomáhá rodinám pečujícím o blízkého člověka se sníženou soběstačností. Na vymezenou dobu převezme a zajistí odpovídající péči, zejména v době, kdy se rodina z nějakých důvodů o svého blízkého nemůže postarat. Pečujícím osobám tím poskytne čas na nezbytný odpočinek nebo k vyřešení vlastních problémů.

Nabízené činnosti:

  • Ubytování na přechodnou dobu, zpravidla 3 měsíců
  • Pomoc se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Zajištění stravy a pomoc při zajištění stravy
  • Aktivizační, vzdělávací a výchovné činnosti
  • Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
  • Pomoc při uplatňování práv, obstarávání osobních záležitostí
  • Sociálně terapeutické činnosti

 

Komu je služba určena: Seniorům, osobám se zdravotním postižením

 

Popis organizace:

Telefon: 466 030 617, 774 658 592
E-mail: simeon.info@skp-centrum.cz
WWW: http://www.skp-centrum.cz
Zřizovatel: SKP-Centrum, o. p. s., Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
Poskytovatel služby: SKP-Centrum, o. p. s., Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
Kapacita: 16 lůžek
Časový rozsah: Nepřetržitě
Úhrada za služby: Placená služba
Bezbarierovost: Ano