Výzva PRV č.4/2020

DOPORUČENÍ: pro správné zobrazení použijte prohlížeč InternetExplorer. Pokud se Vám nezobrazují přílohy správně, nejprve je uložte na svůj disk a pak otevřete v AcrobatReader.

PRV1

Kvalita z regionu Hlinecka

 Fiche PRV 1

PRV2

Konkurenceschopný zemědělec

 Fiche PRV 2 

PRV3

Venkovský podnikatel

 Fiche PRV 3 

 

 Úplné znění výzvy

Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (platná od 8. 10. 2019)

 Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (platná od 9. 4. 2020)

 Interní postupy MAS Hlinecko

 Etický kodex hodnotitele

 Strategie

 Pozvánka na seminář pro žadatele

 Prezentace

 Seznam přijatých projektů

 Aktuální sdělení žadatelům ze 4. výzvy PRV

Seznam vybraných projektů

 Seznam nevybraných projektů

 

Instrukce pro získání přístupu do Portálu farmáře:


 Informace pro přístup do Portálu farmáře SZIF eAgri

 Žádost o přístup do Portálu farmáře

 Doporučení MAS Hlinecko

Instrukce pro administraci žádostí v Portálu farmáře:


 Postup pro vygenerování formuláře Žádosti o dotaci v Portálu farmáře

 Postup pro doplnění ŽoD přes Portál farmáře

 Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře ŽoD a příloh k Výběrovým řízením

Zasílání e-mailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF prostřednictvím Portálu farmáře

 

Přílohy

 Seznam příloh fiche1

 Seznam příloh fiche2

 Seznam příloh fiche3

 

Odkazy na přílohy přímo

Veřejné zakázky:

Příručky pro publicitu:

Metodika finančního zdraví:

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků: [v sekci ke stažení]