Místní akční skupina Hlinecko, z. s. ve spolupráci s městem Hlinskem oznamuje vyhlášení soutěže

TALENT HLINECKA 2023

Jedná se o talentovou soutěž pro žáky ve věku 2. stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií

Ocenění se uděluje žákům za školní a mimoškolní úspěchy ve školním roce 2022/2023, a to ve třech vyhlášených oborech:

  • humanitní,
  • technicko-přírodovědný 
  • sportovní


Sběr nominací bude probíhat do 30. 6. 2023 a ti nejlepší budou odměněni motivačním stipendiem.

plakátek Talent Hlinecka

  propozice soutěže Talent Hlinecka

  nominační formulář soutěže Talent Hlinecka

 

Tabulky nominovaných:

 

Humanitní obor
Jméno  Příjmení Navrhující organizace
     
     
     
     
     
     
     

 

Technicko-přírodovědný obor
Jméno  Příjmení Navrhující organizace
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Sportovní obor
Jméno  Příjmení Navrhující organizace
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Partneři a sponzoři soutěže:

*
 

Talent Hlinecka - ročník 2022