Projekty podpořené z PRV

MAS Hlinecko prostřednictvím PRV podpořila nákup strojů, technologií a vybavení pro malé a střední podnikatele a živnostníky.
Počet výzev vyhlášených MAS Hlinecko: 4
Počet podpořených projektů: 17
Celková dotace z PRV: 7 318 383,00 Kč
Projekty v celkové hodnotě: 21 519 366,35 Kč

 

Projekty zaměřené na podporu regionálních produktů

 

 

Projekty zaměřené na podporu zemědělských činností

 
 

 

Projekty zaměřené na podporu venkovského podnikání

 

 

 
 

 

Projekty zaměřené na podporu techniky na údržbu lesa

 
 

-