Strategie MAS 2021-2027

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hlinecko na období 2021-2027 je v současné době připravována.