Základní údaje o MAS

Místní akční skupina Hlinecko, z.s.

Název MAS: Místní akční skupina Hlinecko, z.s.
Spisová značka: L 6101 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Druh právní subjektivity: spolek
Registrace potvrzena dne: 18. 10. 2006
IČ: 270 46 508

Sídlo

Kancelář MAS Hlinecko, z. s., 
Kancelář KS NS MAS Pardubického kraje

Máchova 1121,
539 01 Hlinsko

Číslo účtu: 000000-3238459309/0800

Předseda spolku:

Ing. Martin Pavliš 

Manažerka MAS pro strategii:

Ing. Olga Ondráčková

Jmenovitý seznam obcí na území MAS:

 • Obec Dědová,
 • Město Hlinsko,
 • Obec Holetín,
 • Obec Jeníkov,
 • Obec Kladno,
 • Obec Krouna,
 • Obec Mrákotín,
 • Obec Miřetice,
 • Obec Pokřikov,
 • Obec Raná,
 • Obec Tisovec,
 • Městys Trhová Kamenice,
 • Městys Včelákov,
 • Obec Vítanov,
 • Obec Vojtěchov,
 • Obec Vortová,
 • Obec Všeradov,
 • Obec Vysočina

Počet obyvatel k 1. 1. 2019: 18 749
Rozloha: 206,17 km2 
Hustota: 91 obyvatel / km2

Charakteristika regionu:

MAS Hlinecko je typickým venkovským regionem v členitém terénu částečně ležícím v CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy, s průměrnou nadmořskou výškou 550 m n. m., tedy drsnější krajinou a s dojezdovou vzdáleností do větších měst okolo 30 km. Obce jsou členité s mnoha menšími místními částmi a osadami. Území MAS je bohaté na tradice, kterých si vážíme a chceme je nejen uchovat, ale i obnovit a přidat k nim aktivity současné.