Výzva OPŽP č. 6

 

Výzva MAS Hlinecko - výsadba sídelní zeleně

 

Příloha 12.1. Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 23

Příloha 12.2. Kritéria pro hodnocení žádostí

Příloha 12.3. Náklady obvyklých opatření MŽP

Příloha 12.4. Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020

Příloha 12.5. Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Příloha 12.6. Standard AOPK SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině

Příloha 12.7. Standard AOPK SPPK C02 007 Krajinné trávníky

Příloha 12.8 Standard AOPK SPPK B02 001 Vytváření a obnova tůní

Příloha 12.9. Seznam doporučených autochtonních dřevin

Příloha 12.10 Interní postupy Místní akční skupiny Hlinecko pro administraci žádostí OPŽP

 

Další dokumenty

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

Seznam podaných projektů

Věcné hodnocení projektů Výběrovou komisí MAS Hlinecko

Výběrová komise MAS Hlinecko, z.s. pro věcné hodnocení k výzvě z Operačního programu Životní prostředí s názvem Výzva č. 6 Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně se uskutečnila 8. 4. 2020.

Pozvánka na Výběrovou komisi  8. 4. 2020

 Zápis z Výběrové komise 8. 4. 2020

 Prezenční listina z Výběrové komise 8. 4. 2020 

 Etický kodex hodnotitelů VK

 Kontrolní list věcného hodnocení

 

Výběr projektu Představenstvem MAS Hlinecko

Hodnocené projekty byly vybrány Představenstvem MAS a doporučeny k podpoře 15. 4. 2020.

Pozvánka na Představenstvo 15. 4. 2020

 Zápis z Představenstva 15. 4. 2020

 Etický kodex členů Představenstva 15. 4. 2020

 Prezenční listina Představenstva 15. 4. 2020