Název projektu: Vybudování multifunkční učebny

Žadatel: Základní škola Miřetice

13. výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti

Realizace projektu: 11. 5. 2020 – 31. 12. 2021

Celkové výdaje projektu: 1 179 826,08 Kč

Výše dotace: 1 120 834,77 Kč

Popis projektu: 

V rámci projektu došlo k vybudovaní učebny odpovídající současnému vývoji a moderním vzdělávacím metodám pro praktické i teoretické vyučování. Výstupem projektu bylo i zajištění bezbariérovosti školy a úprava venkovního prostranství.

Galerie