Název projektu: Rozvoj nezemědělských činností 2022

Žadatel: Zemědělská a.s. Vysočina

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 3 Venkovský podnikatel

Realizace projektu: 28. 3. 2022 – 30. 4. 2023

Celkové výdaje projektu: 786 500,00 Kč

Výše dotace: 227 500,00 Kč

Popis projektu:

V rámci tohoto projektu plánuje žadatel rozšířit svojí podnikatelskou činnost o opravárenství motorových vozidel. Pořizovanými předměty bude zouvačka pneumatik a jeřáb. Zouvačka pneumatik bude sloužit k poskytnutí služby zutí a nazutí pneumatiky na disk. Jeřáb nalezne upotřebení při manipulaci s těžkými břemeny při nezbytně nutné manipulaci se zemědělskou technikou při opravách - vyndání motoru z vozidla, půlení traktoru apod. Výsledkem projektu je rozšíření nabízených služeb v oblasti opravárenství, pořízením jeřábu se zvýší možnost manipulace i s těžšími břemeny během servisu a tak vznikne  konkurenční výhoda.