Název projektu: Podpora jazykového a přírodovědného vzdělávání na I. stupni ZŠ Krouna

Žadatel: Základní škola a mateřská škola Krouna

13. výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti

Realizace projektu: 10. 4. 2020 – 30. 6. 2021

Celkové výdaje projektu: 604 701,95 Kč

Výše dotace: 574 466,85 Kč

Popis projektu:

Projekt přispěje k inovaci výukových prostor na I. stupni ZŠ Krouna a k zajištění kompletní bezbariérovosti na škole, a to pořízením schodolezu.