Název projektu: Příměstské tábory SVČ Pohoda a Pohoda Cool

Žadatel: Středisko volného času POHODA a POHODA COOL

2. výzva MAS – OPZ – Prorodinné aktivity - II.

Realizace projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021

Celkové výdaje projektu: 573 375,00 Kč

Výše dotace: 573 375,00 Kč

Popis projektu:

Projekt řeší organizovanou a bezpečnou péči o děti, jejichž rodiče či osoby o ně pečující chodí do zaměstnání, zaměstnání si hledají nebo jsou zapojení v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Rodičům nabízí pro jejich děti formu pětidenního příměstského tábora v období jarních prázdnin a dvou pětidenních příměstských táborů v období letních prázdnin, z nichž jeden je vždy jezdecký. Jedná se celkem o devět táborů v průběhu tří let vždy pro 15-20 dětí 1. stupně ZŠ. Pro potřeby účastníků táborů byly nakoupeny mobilní herní prvky (fotbalové branky, basketbalový koš, set na badminton). Dále došlo k dovybavení klubovny stoly, židlemi a skříněmi. Pro výuku jezdectví byla pořízena výuková sedla, bezpečnostní helmy, ochranné vesty a pásy. V rámci projektu jsou hrazeny také výdaje na mzdy vedoucích táborů a pronájem sportovních ploch jako jsou lanový park, jezdecký klub, tělocvična, plavecký bazén apod.

 

 

Galerie