Název projektu: Vybavení pro SDH Příkrakov

Žadatel: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Příkrakov

5. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově

Realizace projektu: 1. 7. 2021 – 30. 11. 2021

Celkové výdaje projektu: 96 800,00 Kč

Výše dotace: 77 440,00 Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu bylo pořízení mobilního zařízení (skládací sedací sestavy, terasová plynová topidla a projektor). Vybavení bude využíváno při kulturních, sportovních a jiných akcích organizovaných pro členy sboru a pro další občany. Mimo to byly pořízeny vycházkové stejnokroje pro členy SDH.

Galerie