Komunitní centrum Raná

Název projektu: Komunitní centrum Raná

2. výzva MAS IROP – 3 – Komunitní a sociální infrastruktura

Žadatel: Římskokatolická farnost Raná

Popis projektu:

V rámci projektu byla provedena rekonstrukce a stavební úpravy existujícího zchátralého objektu farní stodoly č. p. 70 za účelem vytvoření zázemí pro poskytování aktivit komunitního farního centra. Rekonstrukcí objektu vznikl v bezbariérovém přízemí hlavní komunitní prostor pro setkávání osob o kapacitě 50 osob a zázemí s kuchyňkou a 1x sociální zařízení pro osoby ZTP, dále pak v podkroví menší prostor pro společné aktivity o kapacitě 8 osob a sociální zařízení. Prostory budou sloužit pro aktivity vedoucí k podpoře osob ohrožených sociálním vyloučením, začleňování osob sociálně vyloučených a osob se zdravotním postižením.  Slavnostního otevření komunitního centra, které proběhlo 9. června 2019, se zúčastnilo více než 200 osob.

Realizace projektu: 1. 10. 2018 - 31. 5. 2019, projekt ukončen

Celkové výdaje projektu: 3 481 932,30 Kč

Výše dotace: 3 307 835,67 Kč

Na otázky odpovídá zástupce žadatele P. Mgr. et Mgr. Ondřej Matula, farář farnosti Raná

  • Jak jste se dozvěděli o možnosti požádat o dotaci prostřednictvím MAS? O možnosti požádat o dotaci jsem se dozvěděl od Ing. Martina Pavliše.
  • Kdo se všechno podílel na přípravě projektu k žádosti o dotaci? Na přípravě projektové dokumentace pracoval Ing. Jiří Svoboda.)
  • Kde jste zjistili, co a jak je potřeba připravit? Před podáním žádosti jsem se zúčastnil školení pro žadatele pořádané MAS Hlinecko. Další instrukce dodávala v průběhu Ing. Olga Ondráčková.
  • Jak dlouho příprava podání žádosti o dotaci trvala? Příprava žádosti o dotaci včetně dokumentace a všech požadovaných úprav a doplňků trvala 1,5 roku.
  • Využili jste konzultací ze strany MAS? Konzultace s pracovníky MAS Hlinecko probíhaly po celou dobu nejen podání žádosti, ale i v průběhu realizace.

Galerie