Název projektu: Veřejný relaxační park Rváčov

Žadatel: Obec Vysočina

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově

Realizace projektu: 1. 5. 2022 – 30. 6. 2023

Celkové výdaje projektu: 511 255,00 Kč

Výše dotace: 409 004,00 Kč

Popis projektu:

Projekt vychází z dlouhodobého konceptu vytvoření místa pro občany umožňující setkávání, pořádání kulturních akcí, protože aktuálně se nenachází v obci náves. V rámci celkové revitalizace dotčené lokality v obci Vysočina, v místní části Rváčov, dojde k částečné rekonstrukci veřejného prostranství. Konkrétně je akce zaměřená na zpevnění plochy a pořízení venkovního vybavení, konkrétně dojde k vybudování ohniště, budou usazeny lavičky, koše na tříděný odpad a stojan na kola. Očekávaným přínosem projektu je vybudování odpočinkové zóny, která umožní setkávání občanů, pořádání kulturních akcí. Zároveň se zlepší průchodnost a využití stávajících ploch.