Název projektu:Podpora veřejné dopravy v obci Vysočina, část Rváčov

Žadatel projektu:Obec Vysočina

1. výzva MAS IROP – 1 – Cesty domů (terminály a parkovací systémy) 

Realizace projektu: 2. 3. 2018 - 31. 12. 2020

Celkové výdaje projektu: 3 415 980,00 Kč

Výše dotace: 2 517 500,00 Kč

Popis projektu:

Smyslem projektu je vytvořit vhodné podmínky pro využívání různých forem dopravy na principu multimodality nejen pro místní obyvatele. V rámci projektu bude vybudováno osm parkovacích míst pro automobily, dva pro motocykly a deset pro cyklisty. Dále budou vystavěny chodníky sloužící pro přístup od parkovacích stání ke stávající autobusové zastávce a k navržené odpočinkové ploše, která bude sloužit jako zázemí pro cestující a bude zastřešena dřevěným přístřeškem.

 

 

foto