Název projektu: Podpora veřejné dopravy v obci Vysočina, část Rváčov

Žadatel projektu: Obec Vysočina

1. výzva MAS –  IROP 1 – Cesty domů (terminály a parkovací systémy)

Realizace projektu: 2. 3. 2018 - 31. 12. 2020

Celkové výdaje projektu: 3 415 980,00 Kč

Výše dotace: 2 517 500,00 Kč

Popis projektu:

Smyslem projektu bylo vytvořit vhodné podmínky pro využívání různých forem dopravy na principu multimodality nejen pro místní obyvatele. V rámci projektu bylo vybudováno osm parkovacích míst pro automobily, dva pro motocykly a deset pro cyklisty. Dále byly vystavěny chodníky sloužící pro přístup od parkovacích stání ke stávající autobusové zastávce a k navržené odpočinkové ploše, která bude sloužit jako zázemí pro cestující a byla zastřešena dřevěným přístřeškem.

 

 

foto