Název projektu: Obec Vysočina – obnova vegetace podél cest

Žadatel: Obec Vysočina

1. výzva MAS – OPŽP – Výsadba dřevin

Realizace projektu: 1. 4. 2019 - 31. 10. 2021

Celkové výdaje projektu: 929 982,00Kč

Výše dotace: 790 484,70 Kč

Popis projektu:

Projektem bylo řešeno zlepšení biodiverzity a dosadba stromů a keřů na dvou úsecích podél místních částí v chráněné krajinné oblasti extravilánu Obce Vysočina. A to v místní části Možděnice (ležící v CHKO Železné hory) a místní části Rváčov (ležící v CHKO Žďárské vrchy). Vysazeny byly původní druhy stromů a keřů jako např. javor, dub, lípa, třešeň, švestka. Projekt zahrnuje také výdaje na jejich péči.

 

 

Galerie