Název projektu: Venkovní učebna přírodních věd a řemeslných oborů

Žadatel: Obec Raná

8. výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnost

Realizace projektu: 7. 1. 2019 - 31. 12. 2020

Celkové výdaje projektu: 1 096 678,30 Kč

Výše dotace: 1 041 844,38 Kč

Popis projektu:

Realizací projektu se zvýšila kvalita výuky přírodních věd a řemeslných oborů v Základní škole Raná, okres Chrudim a to vybudováním a vybavením venkovní učebny pro jejich výuku. Dále bylo upraveno venkovní prostranství mezi školou a venkovní učebnou, kde bylo vytvořeno podnětné prostředí pro výuku přírodních věd a řemeslných oborů.

 

Galerie