Název projektu: Komunitní centrum v obci Krouna

Žadatel: Obec Krouna 

10. výzva MAS – IROP 3 – Komunitní a sociální infrastruktura

Realizace projektu: 2. 11. 2017 – 30. 9. 2020

Celkové výdaje projektu: 4 337 855,32 Kč

Výše dotace: 3 800 000,00 Kč

Popis projektu:

Vybudováním komunitního centra vznikl prostor, který umožnuje setkávání členů komunity se záměrem realizace aktivit (kulturního, vzdělávacího, sociálního, ale i rekreačního charakteru), čímž došlo ke zlepšení sociální situace jednotlivých osob i celé komunity.

 

 

 

Galerie