Název projektu: Ozvučovací zařízení pro kulturní dům Kladno

Žadatel: Obec Kladno

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově

Realizace projektu: 1. 6. 2022 – 31. 10. 2022

Celkové výdaje projektu: 89 540,00 Kč

Výše dotace: 71 632,00 Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu je doplnit kulturní centrum v obci Kladno chybějící audiotechnikou a vytvořit tím potřebné technické zázemí pro konání společenských, kulturních spolkových akcí a v neposlední řadě také pro konání soukromých oslav občanů. Výsledkem projektu je zlepšení podmínek pro kulturní a spolkovou činnost v obci Kladno. Projekt bude přínosem pro společenské vyžití v místě, kde se mohou občané, nejen místní, setkávat při různých příležitostech a aktivně vytvářet život obce.

foto