Název projektu: Vybavení Kulturně-společenského centra Holetín

Žadatel: Obec Holetín

5. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově

Realizace projektu: 30. 3. 2021 – 31. 7. 2021

Celkové výdaje projektu: 453 876,00 Kč

Výše dotace: 363 100,00 Kč

Popis projektu:

Do objektu Kulturně-společenského centra v obci Holetín bylo pořízeno nové vybavení, a to stoly, židle a soubor ozvučení sálu. Vybavení přispívá k bezproblémovému pořádání společenských a kulturních akcí, které vedou ke zlepšení komunitního života v obci a zapojení všech generací občanů.

Galerie