Název projektu: MŠ Budovatelů Hlinsko - herní prvky

Žadatel: Mateřská škola, Hlinsko, Budovatelů 1229

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově

Realizace projektu: 1. 7. 2022 – 30. 9. 2022

Celkové výdaje projektu: 247 367,00 Kč

Výše dotace: 197 893,00 Kč

Popis projektu:

Díky projektu budou pořízeny čtyři kusy venkovních herních prvků, které rozšíří počet stávajících prvků o šplhací sestavu, řetězovou houpačku ve tvaru hnízda, dřevěnou hru ve tvaru pexesa a interaktivní panel vhodný pro nacvičování dětské motoriky. Nově pořízené herní prvky budou více rozvíjet nejen fyzickou zdatnost dětí, ale zároveň budou podporovat osvojení nových pohybových dovedností a smyslových předpokladů. Dojde k dalšímu rozvoji koordinace těla, posilování paměťových a rozumových schopností. Pořízení nových herních prvků přinese dětem radost z pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu a zábavnou formou budou podporovány schopnosti pro další rozvoj dítěte.